DASLABKİ İSH; Qo’llash sohasida tabiiy va madaniy dastlabki qilinadigan ishlar

FİKR VA KONTSEPTSİYA; Mijoz istaklariga muvofiq asosiy tushunchani aniqlash

LOYIHA; Bizning muhandislarimiz tomonidan ish joyini dizayini qilinib uni loyihalash

QO’LLASH; Mo’ljallangan loyihani amalga oshirish va loyihani yetkazib berish