aloqa ma’lumotlari

Ijtimoiy Media

To’liq ma’lumot va buyurtma berish uchun
Muzaffar Dexkanov bilan +998 974020779
raqamiga bog’laning.
mail; kochatchi@gmail.com